ARRANGØR

Gjøvik-Marken

GJØVIK SALGS OG REKLAMEFORENING

 

Gjøvik-Marken har vært arrangert av Gjøvik Salgs- og Reklameforening siden 1951, og med få unntak har arrangementet vært drevet med solide overskudd. Dette har satt foreningen i stand til å yte økonomiske bidrag til et utall av prosjekter.

 

Siden 1962 har Gjøvik-Marken vært arrangert på Gjøvik Gård. Med Gjøvik Gård som ramme har Marken blitt et stabilt arrangement både hva antall besøkende og økonomi angår.

 

Halvparten av overskuddet går tilbake til Gjøvik Gård. Utover dette har foreningen prioritert en lang rekke investeringer både i forbindelse med å tilrettelegge for arrangementet og generelt vedlikehold av park og bygninger.

 

Disse tilskuddene har nok vært kjærkomne for Gjøvik kommune i arbeidet med vedlikehold og opprusting av byens kultursentrum. Siden 1962 snakker vi om nærmere 8 mill. kroner.

 

Opplands største kulturarrangement samler årlig ca. 30.000 mennesker. Foruten tivoli, salgsmesse i Gjøvik-hallen og stort utvalg av utestands, har det i årenes løp vært arrangert de forskjelligste tiltak som publikum har satt pris på: Det årlige barnetoget med deltagelse av en lang rekke foreninger, landbruksutstillinger, idrettskonkurranser, fallskjermhopping, konserter, utstillinger, foredrag. Foruten naturligvis det store spekter av landets beste underholdningskrefter.

 

Gjøvik-Marken har også stor betydning for mange av byens foreninger, som gjennom ansvar for billettsalg, salg av ballonger, pølser, kafé, engasjement for tivoliet og andre oppdrag har tjent gode penger til foreningsdriften. Styret har regnet ut at disse lokale foreningene anslagsvis tjener 3 - 400 000 hvert år på sin innsats. Total generer Gjøvik Marken ca 1 mill. kroner tilbake til lokalsamfunnet hvert år.

 

Det årlige arrangementet med deltagelse av en lang rekke foreninger, landbruksutstillinger, idrettskonkurranser, fallskjermhopping, konserter, utstillinger og foredrag. Foruten naturligvis det store spekter av landets beste underholdningskrefter.

 

I 1997 ble Gjøvik Gård fredet. Selv om ikke alle sider ved fredningen er kjent vil dette ikke få konsekvens for Gjøvik Gård som arrangementsted. Man må imidlertid forvente å få noen flere restriksjoner å forholde seg til når utstillere, tivoli og andre attraksjoner skal plasseres.

 

 

Besøk hjemmesiden til GSRF

 

 

 

 

GJØVIK-MARKEN

Gjøvik Gård

Niels Ødegaards gate 3–7

2815 Gjøvik

 

 

 

 

 

 

Se kart

Med forbehold om endringer i åpningstider og eventuelle feil.

KONTAKT OSS

 

+47 970 74 210 (Rune Aasheim/Arrangør)

+47 902 76 981 (Markenskontoret*)

 

Eller send mail til rune@gjovikmarken.no

 

*Markenskontoret er åpent tirsdag til fredag fra kl 16.00, og lørdag og søndag fra kl 12.00 under arrangementet.

 

Følg oss på Facebook, Instagram og Snapchat for siste markensnytt, tilbud og konkurranser!

@gjøvikmarken #gjøvikmarken

Tag gjerne dine markensbilder #gjøvikmarken !

SAMARBEIDSPARTNERE

 

 

 

ANSVARLIG ARRANGØR

 

 

 

© Gjøvik-Marken 2021

Dialecta Kommunikasjon AS