REGISTRERINGSSKJEMA

Gjøvik-Marken 16.–20. september 2020

Generelle retningslinjer for deltagelse på Gjøvik-Marken

 

1. Påmelding / fakturering / betaling

Påmelding til Gjøvik-Marken blir ikke registrert før registreringsskjema er bekreftet og registreringsavgift betalt. At registreringsavgiften er betalt gir ingen garanti for tildeling av plass. Plass-avgift faktureres straks tildeling er foretatt med forfall 10 dager etter fakturadato. Manglende betaling ved forfall fører til at plassering blir strøket. Utstillere/selgere som ankommer Gjøvik-Marken uten at avgift og faktura er betalt må vente med å få tildelt plass til alle andre utstillere/ selgere har fått tildelt plass. Alle priser oppgitt i dette skjemaet er ekskl. mva.

 

2. Avbestilling

Bestilt plass på Gjøvik-Marken som ikke er avbestilt minst tre uker før Gjøvik-Marken begynner må betale fullt ut. Ved tidligere avbestilling betales kun registreringsavgiften tilbake. Om utstiller er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst Gjøvik-Marken, godtgjør dette ingen refusjon av innbetalt avgift.

 

3. Tildeling av plass

Under Gjøvik-Marken er Gjøvik-Marken delegert myndighet til å forvalte Gjøvik Kommunes forskift om handel utenom fast utsalgssted. Salg og utstilling under Gjøvik-Marken kan derfor kun foregå etter avtale med Gjøvik-Marken og til de av Gjøvik-Marken’s fastsatte priser og retningslinjer. Ingen andre enn Gjøvik-Marken kan godkjenne flytting eller utvidelse av stand. Avslag på søknad om plass og tilbakekalling av plassering kan ikke påklages.

 

4. Plassering

Gjøvik-Marken er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg, og en harmonisk sammensetting av boder/stands. Gjøvik-Marken forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke firma som kan delta på Gjøvik-Marken samt, uavhengig av omsøkt plass, foreta den plassering en finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer. Ansiennitet på Gjøvik-Marken vil også bli tillagt vekt.

 

5. Næringsmidler

Varer som ikke er registrert på registreringsskjema tillates ikke omsatt under Gjøvik-Marken. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må oppgi dette på registreringsskjemaet. Lokal næringsmiddelkontroll må godkjenne alle slike varer. Kryss av om du har slike varer.

 

6. Videresalg av tildelt plass

Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt. Dersom flere firmaer går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale registreringsavgift.

 

7. Ankomst/rigging/avreise

Utstillere som er tildelt plass skal ved ankomst henvende seg til Markens­kontoret på Gjøvik Gård for utlevering av deltagerbevis og anvising av plass. Ingen må stille opp på sin plass uten å ha fått denne anvist av arrangør. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl. 12.00 på åpningsdagen kan fritt disponeres av Gjøvik-Marken, om ikke en spesiell avtale foreligger. Rigging av stand kan begynne tirsdag 15. september kl. 09.00, og må være ferdig innen kl. 14.00 på åpningsdagen, portene åpner onsdag 16. september kl. 17.00.

NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Gjøvik-Marken offisielt er avsluttet søndag 20. september kl. 18.00

 

8. Oppførsel/folkeskikk

Gjøvik-Marken krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Gjøvik-Marken. Dette kan bl.a. gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand.

 

9. Avfall

Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er det utstillerens ansvar å rydde opp og bringe til, for dette formål, utsatte søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes. NB! Alle som har stand med bruk av åpen ild, grill eller tilberedning av varm mat skal ha brannslukkingsapparat på stand. Gjøvik-Marken vil belaste utstiller for kostnader ved forsømmelse mot dette.

 

10. Ansvar

Gjøvik-Marken er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsvarer, standsutstyr, kjøretøyer eller lignende. Utstiller må selv forsikre sine varer og sitt utstyr.

 

11. Andre forskrifter

Gjøvik-Marken avholdes med hjemmel i Handelsloven av 22.12.1999, § 6, 2. avsnitt og Handelsforskrift for Gjøvik. Under Marken er avgjørelser etter disse forskriftene delegert til ledelsen for Gjøvik-Marken. Videre gjelder Politivedtektene for Gjøvik. Brudd på disse bestemmelser, eller på ett eller flere av ovenstående punkt, eller dersom ordensmessige forhold gjør at det er uønsket at salg eller utstilling fortsetter, vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Gjøvik-Marken. I slike tilfeller vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli vurdert. Slik bortvising gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift, eller erstatning av tapt fortjeneste.

 

Vedtak om bortvisning skjer av den styret for Gjøvik Salgs- og Reklameforening bemyndiger til dette.

Nevnte lover og forskifter utleveres på anmodning.

Kreves
Kreves
Kreves
Kreves
Kreves

Kreves

Sender registreringsskjema ... Det oppstod en feil i serveren. Skjema mottatt.
Kreves
Kreves
Kreves
Kreves
Kreves

Kreves

Kreves

NB!

Husk å betale registreringsavgiften* på kr 1000 + mva. (totalt kr 1250) til bankgiro:

1604.08.82670, DNB Gjøvik. Skjemaer uten innbetalt avgift behandles ikke.

 

*Registreringsavgiften trekkes fra på standleien ved fakturering. De som ikke får tildelt plass får tilbakebetalt registreringsavgiften. Endelig bekreftelse på plass og faktura på standplass, utstyr etc sendes ut etter at plassering er foretatt (ultimo august). Fakturaen for standplass må være betalt før frammøte (husk kvittering). Standen må være betalt før plass tildeles.

GJØVIK-MARKEN FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL ENDRINGER

Velg hvilken stand du ønsker under årets varemesse,
samt skriv hvilke produkter/varer du deltar med.

Pris pr. kvadratmeter: kr 200 + mva.
Strøm kr 400 + mva pr stand.

 

NB! Utstillere med norsk brukskunst, kunsthåndverk og andre håndverksprodukter av egen produksjon, kr 1000 + mva (ca. 3 x 3 m), eller etter avtale.

Max. 2 x 3 meter à kr 4000 + mva.

Gammel Markensstemning

TRADISJONER – MATOPPLEVELSER – ATMOSFÆRE – EGNE TORVBODER

*NB! Dette er spesialavtaler – vi tar kontakt med deg så snart vi har registrert din interesse.

*Standard mål er: Dybde 180 cm og høyde 240 cm (Spesialmål på forespørsel).

Vær oppmerksom på at standen har rammeverk av tre og må trekkes/kles med stoff eller plater av utstiller.

 

Pris per løpemeter: kr 950 + mva. Strøm kr 400 + mva pr. stand.

NB! Norsk egenprodusert brukskunst og kunsthåndverk ÷ 50 % på standleien.

 

INNESTAND I GJØVIKHALLEN PÅ GJØVIK GÅRD –ᅠ Merk av om du ønsker plass inne

UTESTAND PÅ GJØVIK GÅRD – Merk av hvilken plass du ønsker ute

HVA SKAL DU SELGE? – Skriv hvilke produkter du deltar med

Med forbehold om endringer i program og eventuelle feil.

KONTAKT OSS

 

+47 970 74 210 (Rune Aasheim/Arrangør)

+47 61 17 42 15 (Markenskontoret*)

 

Eller send mail til rune@gjovikmarken.no

 

*Markenskontoret er åpent tirsdag til fredag fra kl 16.00, og lørdag og søndag fra kl 12.00 under arrangementet.

 

Følg oss på Facebook, Instagram og Snapchat for siste markensnytt, tilbud og konkurranser!

@gjøvikmarken #gjøvikmarken

Tag gjerne dine markensbilder #gjøvikmarken !

SAMARBEIDSPARTNERE

 

 

 

ANSVARLIG ARRANGØR

 

 

 

© Gjøvik-Marken 2020

Dialecta Kommunikasjon AS